Nhãn hàng Shin Cà Phê sẽ đại diện cho nông sản Việt Nam làm quà tặng lãnh đạo các nước Đông Nam Á. Theo đại diện doanh nghiệp, việc Shin Cà phê trở thành sản vật biểu tượng cho văn hóa...