Sài Gòn những ngày này nắng đổ lửa. Chạy xe ngoài đường mà cứ ngỡ da thịt đang bốc hơi lên theo cái nóng xung quanh. Thời tiết kinh khủng này của thành phố lại khiến tôi khắc khoải nhớ Kiosque,...